Yritykset yhteistyössä

yhteistyössä yrityksen kasvubuustaAjassa

Mukana olleet yritykset ovat havainneet kehittämistarpeen, ja sen toteuttamiseen ne ovat halunneet valjastaa tiimin Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksesta. Toimeksiannot ovat voineet olla pieniä tai laajempia – yrityksen omien tarpeiden mukaan.

KEHITTÄMISTYÖTÄ KETTERÄSTI

Yrityksesi ei tarvitse varata isoja resursseja yhteistyön tekemiseen, vaan kehittämistyö
tehdään ketterästi ja nopeasti kokeillen. Kaikessa toimitaan asiakas- ja yrityslähtöisesti,
yrityksesi tarpeet edellä. Tavoitteena on saada aikaan tuloksia mahdollisimman nopeasti ja
joustavasti.

Yrityksesi voi tulla esittäytymään ja esittelemään toimeksiantoa yritysten pitchauspäiviin Yrityksen kasvubuustaajan toimistolle Jyväskylässä. Ajankohdista sovitaan kanssasi erikseen.

Mukaan voi ilmoittautua jo nyt ja koko koulutuksen ajan.

Voit ottaa yhteyttä yhteistyökoordinaattori Sanna Jylänkiin ja kertoa yrityksesi kehittämisajatuksista. Laita viestiä Sannalle: sanna.jylanki@redesan.fi