Koulutus

Suomen Yrittäjäopisto

Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto.
Suomen Yrittäjäopisto on maamme pitkäikäisin pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt kouluttaja.

Suomen Yrittäjäopisto on toiminut yli 50 vuotta työssäkäyvän aikuisen kumppanina yrittäjyyden, liiketalouden ja kaupan sekä tietoteknisen osaamisen kehittämisessä. Yrittäjyyden edistäminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen on sen toiminnan perusta.

Asiantuntijoiden johdolla Yrityksen kasvubuustaaja -koulutuksen osallistujat  myös perehtyvät yritysten kasvun ja uuden työn keskeisiin elementteihin.

Kasvun ja uuden työn elementtejä

Kasvun ja uuden työn elementteihin tutustutaan koulutuksessa. Osallistujat korkeasti koulutettuina osaajina syventävät oman kiinnostuksena ja alansa mukaan osaamistaan projekteissa.

 • sähköinen liiketoiminta ja verkkokauppa
 • digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa
 • IPR
 • Big Datan hyödyntäminen
 • Internet of Things
 • tuotekehitys ja tuotteistaminen
 • palvelumuotoilu
 • brändäys ja markkinoilla erottuminen
 • alustatalous
 • sivuvirroista liiketoimintaa
 • uudet rahoitusmuodot
 • eri toimialojen leikkauspintojen liiketoimintamahdollisuudet
 • kansainvälistyminen, joukkoistaminen ja kokeilukulttuuri
 • cleantech
 • kyberturvallisuus